Dịch Covid-19, Việt Nam xuất khẩu gần 560 triệu chiếc khẩu trang y tế

Sau thời gian áp dụng cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động xuất khẩu khẩu trang y tế đã hoạt động bình thường trở lại từ tháng 5 vừa qua theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29.4.2020 của Chính phủ.
Ngoài việc bảo đảm cung ứng khẩu trang y tế trong nước và cho hoạt động xuất khẩu khẩu trang y tế bình thường trở lại, Chính phủ cũng đã giao 2 Bộ Y tế và Bộ Công thương thường xuyên cập nhật và công khai thông tin các doanh nghiệp có năng lực sản xuất khẩu trang xuất khẩu và Bộ Tài chính công khai danh sách và số khẩu trang y tế mà các doanh nghiệp đã xuất khẩu…
Theo đó, Bộ Công thương thường xuyên cập nhật các thông tin về nhu cầu khẩu trang của Chính phủ các nước, về thiết bị y tế để doanh nghiệp xuất khẩu theo dõi. Bộ Công thương cũng thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở có hiện tượng tăng giá bán nguyên liệu sản xuất khẩu trang bất hợp lý, đầu cơ tích trữ khẩu trang và sản xuất khẩu trang y tế không phù hợp tiêu chuẩn. Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) cập nhật, công khai thông tin danh sách doanh nghiệp, số lượng khẩu trang y tế xuất khẩu. Các số liệu này được công bố định kỳ 1 lần, vào tuần thứ 2 của mỗi tháng. Tháng sau công bố số liệu đã xuất khẩu của tháng trước cho đến khi Chính phủ công bố hết đại dịch Covid-19 ở Việt Nam.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *